سبد خرید:

0 عدد - 0
سبد خرید شما خالی می باشد

0

به وبسایت استاد علی هادی مرد اول زبان کشور با دو دهه تجربه و بیش از یک میلیون دنبال کننده خوش آمدید.

زبان اسپانیایی

page.
 1. 1
 2. 2
 3. بعدی
 1. نمونه تدریس اول ازدوره سان راید اسپانیایی

  El alfabeto مبحث

  آموزش حروف الفبای زبان اسپانیایی

   

 2. نمونه تدریس دوم ازدوره سان راید اسپانیایی

     مبحث Sustantivo، género, número

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به اسامی و جنسیت در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد

   

 3. نمونه تدریس سوم ازدوره سان راید اسپانیایی

   مبحث Los artículos

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به حروف تعریف در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد

   

 4. نمونه تدریس چهارم ازدوره سان راید اسپانیایی

  Pronombres personales مبحث

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به ضمائر فاعلی در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد

   

 5. نمونه تدریس پنجم ازدوره سان راید اسپانیایی

  Adjetivos posesivos مبحث

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به صفات ملکی در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد

   

 6. نمونه تدریس ششم ازدوره سان راید اسپانیایی

  Los demostrativos مبحث

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به ضمائر اشاره در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد

   

 7. نمونه تدریس هفتم ازدوره سان راید اسپانیایی

  Presente de indicativo  مبحث

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به فعل و زمان حال اخباری در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد

   

 8. نمونه تدریس هشتم ازدوره سان راید اسپانیایی

  Ser/tener/llamarse  مبحث

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به صرف افعال بی قاعده در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد

 9. نمونه تدریس نهم ازدوره سان راید اسپانیایی

  Los números مبحث

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به اعداد در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد

 10. نمونه تدریس دهم ازدوره سان راید اسپانیایی

  Saludar مبحث

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به سلام و احوالپرسی کردن در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز پروفی.
استاد هادی