سبد خرید:

0 عدد - 0
سبد خرید شما خالی می باشد

0

به وبسایت استاد علی هادی مرد اول زبان کشور با دو دهه تجربه و بیش از یک میلیون دنبال کننده خوش آمدید.

زبان ایتالیایی

page.
 1. 1
 2. 2
 3. بعدی
 1. نمونه تدریس اول ازدوره سان راید ایتالیایی

  مبحث Gli Alfabeti

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به حروف الفبا در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد

   

 2. نمونه تدریس دوم ازدوره سان راید ایتالیایی

  Vocali مبحث  

   تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به حروف صدادار در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد

 3. نمونه تدریس سوم ازدوره سان راید ایتالیایی

  Il nomeمبحث  

   تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به اسم در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد

 4. نمونه تدریس چهارم ازدوره سان راید ایتالیایی

  Articolo determinativo:(singolare) مبحث

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به حروف تعریف معین(مفرد)  در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد

 5. نمونه تدریس پنجم ازدوره سان راید ایتالیایی

  مبحث  Articolo, determinativo : (plurale)

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به مبحث حروف تعریف معین (جمع) در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد

 6. نمونه تدریس ششم ازدوره سان راید ایتالیایی

  مبحث Pronome, soggetto

   تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به ضمائر فاعلی در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد

 7. نمونه تدریس هفتم ازدوره سان راید ایتالیایی

  مبحث Presente, regolare

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به مبحث صرف افعال باقاعده در زمان حال ساده در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد

 8. نمونه تدریس هشتم ازدوره سان راید ایتالیایی

  مبحث  I verbi irregolari

   تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به صرف افعال بی قاعده در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد

 9. نمونه تدریس نهم ازدوره سان راید ایتالیایی

  مبحث   Numeri

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به اعداد در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد

 10. نمونه تدریس دهم ازدوره سان راید ایتالیایی

  مبحث  Salutare

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به سلام و احوالپرسی کردن در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد

   

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز پروفی.
استاد هادی