سبد خرید:

0 عدد - 0
سبد خرید شما خالی می باشد

0

به وبسایت استاد علی هادی مرد اول زبان کشور با دو دهه تجربه و بیش از یک میلیون دنبال کننده خوش آمدید.

زبان آلمانی

page.
 1. 1
 2. 2
 3. بعدی
 1. نمونه تدریس اول ازدوره سان راید آلمانی

  Die vokale, Die konsonanten مبحث

  آموزش حروف الفبای زبان آلمانی

   


 2. نمونه تدریس دوم ازدوره سان راید آلمانی

  Die vokale, Die konsonanten مبحث

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به حروف صدادار و بی صدا در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

   

 3. نمونه تدریس سوم ازدوره سان راید آلمانی

  Das Substantive Und Das Genus مبحث 

   تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به جنسیت اسامی در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

 4. نمونه تدریس چهارم ازدوره سان راید آلمانی

  Der Artikelمبحث 

   تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به حروف تعریف در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

 5. نمونه تدریس پنجم ازدوره سان راید آلمانی

  مبحث plural

   تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به جمع بستن اسامی در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

 6. نمونه تدریس ششم ازدوره سان راید آلمانی

  Personalpronomenمبحث 

   تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به ضمائر فاعلی در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

 7. نمونه تدریس هفتم ازدوره سان راید آلمانی

  مبحث  (regelmäßige ) Verb

   تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به صرف افعال با قاعده در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

 8. نمونه تدریس هشتم ازدوره سان راید آلمانی

  مبحث  (Unregelmäßige ) Verb

   تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به صرف افعال بی قاعده در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

 9. نمونه تدریس نهم ازدوره سان راید آلمانی

   Nummerمبحث 

   تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به اعداد در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

 10. نمونه تدریس دهم ازدوره سان راید آلمانی

    مبحث Begrüßung

   تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به سلام و احوالپرسی کردن در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز پروفی.
استاد هادی