سبد خرید:

0 عدد - 0
سبد خرید شما خالی می باشد

0

به وبسایت استاد علی هادی مرد اول زبان کشور با دو دهه تجربه و بیش از یک میلیون دنبال کننده خوش آمدید.

زبان فرانسه

page.
 1. 1
 1. نمونه تدریس اول ازدوره سان راید فرانسه

  مبحث  L' alphabet

  آموزش حروف الفبای زبان فرانسه

   

   

 2. نمونه تدریس دوم ازدوره سان راید فرانسه

  مبحث les accents et etc   

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به آکسان ها در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد

 3. نمونه تدریس سوم ازدوره سان راید فرانسه

   مبحث Les voyelles 

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به حروف صدادار در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد

   

   

 4. نمونه تدریس چهارم ازدوره سان راید فرانسه

  مبحث   Les articles   ,  Le genre des noms

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به جنسیت اسامی و حروف تعریف در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد

   

     

    

   

 5. نمونه تدریس پنجم ازدوره سان راید فرانسه

      Le pluriel des noms   مبحث

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به اسامی جمع  در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد

   

   

 6. نمونه تدریس ششم ازدوره سان راید فرانسه

  Les pronoms personnels sujetsمبحث

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به ضمایر فاعلی در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد

 7. نمونه تدریس هفتم ازدوره سان راید فرانسه

  مبحث Les groupes verbaux - La cnjugaison 

  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به افعال و صرف آنها در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد

 8. نمونه تدریس هشتم ازدوره سان راید فرانسه

  Les Adjectifs possessifs  مبحث 

   تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به صفات ملکی در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد

   

       

 9. نمونه تدریس نهم ازدوره سان راید فرانسه

  مبحث  Le chiffre , le nombre

   تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به اعداد و ارقام در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد

 10. نمونه تدریس دهم ازدوره سان راید فرانسه

  Les salutations, Dire au revoir, Se Présenter    مبحث

   تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به مبحث سلام و احوالپرسی کردن، خداحافظی کردن و معرفی خود در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد

   

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز پروفی.
استاد هادی