سبد خرید:

0 عدد - 0
سبد خرید شما خالی می باشد

0

به وبسایت استاد علی هادی مرد اول زبان کشور با دو دهه تجربه و بیش از یک میلیون دنبال کننده خوش آمدید.

زبان انگلیسی

page.
 1. 1
 1. نمونه تدریس اول از بخش مکالمه سان راید انگلیسی  مبحث English Greeting
  توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث سلام و احوالپرسی در زبان انگلیسی

  بخش اول:

   

  بخش دوم:

  بخش سوم:

 2. نمونه تدریس دوم از بخش مکالمه سان راید انگلیسی

  مبحث Introduction
  توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث معرفی کردن در زبان انگلیسی

   

 3. نمونه تدریس سوم از بخش مکالمه سان راید انگلیسی

  مبحث Arrange a holiday

  توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث فرودگاه در زبان انگلیسی

   

  بخش اول:

   

   

   

  بخش دوم:

 4. نمونه تدریس چهارم از بخش مکالمه سان راید انگلیسی

  مبحث Direction
  توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث آدرس دادن یا پرسیدن در زبان انگلیسی

   

 5. نمونه تدریس پنجم از بخش مکالمه سان راید انگلیسی

  مبحث Expressing the date

  توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث بیان تاریخ روز در زبان انگلیسی

   

 6. نمونه تدریس ششم از بخش مکالمه سان راید انگلیسی

   

  مبحث Describe people
  توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث معرفی کردن افراد  در زبان انگلیسی

 7. نمونه تدریس هفتم از بخش مکالمه سان راید انگلیسی

   

  مبحث Ordering the meal
  توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث سفارش غذا دادن  در زبان انگلیسی

 8. نمونه تدریس هشتم از بخش مکالمه سان راید انگلیسی

   

  مبحث Health and Illness
  توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث سلامتی و بیماریها در زبان انگلیسی

 9. نمونه تدریس نهم از بخش مکالمه سان راید انگلیسی

   

  مبحث Money and banking
  توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث پول و بانک در زبان انگلیسی

 10. نمونه تدریس دهم از بخش مکالمه سان راید انگلیسی

   

  مبحث Take a message for someone
  توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث پیغام گرفتن برای کسی در زبان انگلیسی

   

   

   

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز پروفی.
استاد هادی