آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس هفتم

مبحث Ordering the meal

توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث سفارش غذا دادن  در زبان انگلیسی